Boek hier uw hotelkamer

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Elke verkoopsovereenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn in Grandhan.De klant kan zich slechts op een koopovereenkomst beroepen indien zijn reservatie werd bevestigd door La Passerelle-Grandhan sprl, rue Chêne à Han 1, 6940 Grandhan, BE 0822 594 543
 2. Geen enkele klacht van de koper voor de geleverde diensten is ontvankelijk als hij niet per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na ontvangst werd kenbaar gemaakt.
 3. De verkoper kan zich op overmacht beroepen in volgende gevallen in het bedrijf van de verkoper plaatsvinden: staking of lock out, oorlog, brand, machinebreuk en overstroming.
 4. De facturen zijn, behoudens afwijkend beding, contant in Grandhan betaalbaar.
 5. Betaalmiddelen :
 • Cash
 • Bancontact
 • Maestro
 • Mastercard
 1. Volgende voorwaarden zijn van kracht bij annulering :
 • No show : volledig bedrag
 • Tussen 7 en 0 dag(en) : 1ste nacht
 • Tussen 14 en 8 dagen : 50 euro
 1. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag is een bedrag verschuldigd gelijk aan 12% van het bedrag van de onbetaalde factuur, met een minimum van 50 euro, dit als forfaitaire schadevergoeding. Deze schadevergoeding omvat noch interesten, noch gerechtskosten.
 2. Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Marche-en-Famenne (Handelsrechtbank en rechtbank van eerste aanleg) en van Durbuy (Vredegerecht) bevoegd.
 3. De persoonlijke gegevens verworven via onze website www.la-passerelle.be worden enkel ingezameld met het doel om de gevraagde informatie te verstrekken en worden niet bekendgemaakt aan derden.